0

Протокол от 21 страници, съдържащ правила за безопасност и стандарти за безпроблемната експлоатация на корабите за крайбрежно корабоплаване в Гърция след постепенното премахване на мерките, предприети за ограничаване на вируса Covid-19 , беше наскоро публично оповестено.

Според докладите, ограниченията най-вероятно ще бъдат премахнати на две фази през май , първоначално за служители на предприятия, които са възобновили дейността си, и работници в туризма. Пълното премахване на ограниченията за пътуване с ферибот може да се осъществи на 1 юни. Други източници разглеждат тридневния уикенд на Православния празник Свети Дух (6-8 юни) като най-възможен период.

Предварително качване на борда и социална дистанция

Ще бъдат приложени мерки за скрининг преди качване, за да могат екипажите да оценят пътниците за симптоми или предишна експозиция на пациенти с Covid-19.

Преди да се качат на ферибот или високоскоростен кораб в пристанищата, на пътниците ще бъдат предоставени здравни въпросници , които ще попълнят, и след това ще бъдат оценени от членовете на екипажа. Пътниците, за които е установено, че са били изложени на вируса през последните 14 дни, преди деня на пътуването, ще им бъде отказано да се качат на борда.

Препоръчва се термичен скрининг да се прилага за пътници на кораби, които ще експлоатират маршрути над три часа. Процесът ще се извършва дистанционно върху пътниците чрез използване на безконтактни електронни термометри. Ако пътник бъде открит с температура над 37,8 градуса по Целзий, качването на борда няма да бъде разрешено. Ефективността на мярката за термичен скрининг ще бъде преразгледана на 15 юни.

Когато се качват на ферибот или високоскоростен кораб, всички пътници трябва да носят маски за лице и да поддържат минимално разстояние 1,5 метра един от друг.

Пътниците трябва да носят маски за лице на борда по всяко време и във всички пространства на плавателните съдове. Ако пътниците нямат маски за лице или откажат да се съобразят с мярката, качването на борда няма да бъде разрешено.

Пътуване на седалка

По отношение на разпределението на седалки тип самолетни във фериботите, специалните маркировки ще посочват къде е разрешено да седи пътник и къде не. Редица места ще трябва да останат празни, за да могат пътниците да поддържат разстояния помежду си.

Пътуване в каюта

Допуска се само един пътник на каюта или до четирима пътници на семейство. Всички каюти трябва да бъдат естествено проветрявани, където е възможно (иначе изкуствено) и вратите им трябва да бъдат оставени отворени поне 3 часа след почистване и дезинфекция, преди да пристигнат новите пътници.

Докато сте на борда

Екипажите трябва да съветват пътниците да избягват ненужното движение, докато са на фериботи или високоскоростни плавателни съдове.

Всички кораби ще имат специална маркировка, която ще указва къде са разрешените места за сядане на закрито и на открито, за да могат пътниците да поддържат правилното разстояние (1,5 метра) един от друг.

Всички пунктове на фериботите – рецепция, столови, ресторанти, магазини и тоалетни – също трябва да имат специална маркировка на пода, за да се поддържа правилното разстояние (1,5 метра) един от друг.

За защита на членовете на екипажа се препоръчва инсталирането на защитен разделител в зоните на прием, столовите и ресторантите.

Също така се препоръчва асансьорите да не се използват. Ако използването им се счете за необходимо, се допуска само 40 процента от тяхната товароносимост. Ако корабите имат ескалатори, те трябва да се използват само от пътници с увреждания или от възрастни хора.

План за превенция и лечение на случаи Covid-19

Всички кораби трябва да имат план за предотвратяване и лечение на случаи Covid-19, които могат да възникнат по време на пътуване. Наред с други неща, плановете трябва да включват процедурите за изолиране на всички заподозрени случаи на Covid-19. Всички членове на екипажа трябва да бъдат обучени съгласно указанията на Световната здравна организация (СЗО) и в съответствие с указанията на ЕС.

Всички крайбрежни кораби трябва да предоставят обучение и насоки на членовете на екипажа, за да могат те да идентифицират признаците и симптомите на пътниците, заразени от коронавируса.

Членовете на екипажа, които могат да предизвикат симптоми, съвместими с тези на Covid-19 инфекция, трябва незабавно да напуснат работното си място и да следват указаните инструкции.

Трябва да се отбележи, че максималният брой пътници, разрешен на пътнически фериботи и високоскоростни кораби, ще бъде обсъден от властите в началото на юни, за да се създаде нова рамка, ако е необходимо, в зависимост от хода на пандемията в Гърция. Ако случаите на Covid-19 са ниски и има голямо търсене на фериботни билети, тогава разрешеният пътнически капацитет на корабите най-вероятно ще се увеличи след 15 юни.